Довговічний фундамент від DEITERMANN

Милуючись красивим бу­динком чи спорудою ми забу­ваємо, що основою всього є фундамент, захований від на­ших очей під товщею грунту. Саме від його якості залежить надійність та довговічність всі­єї споруди. Тим часом умови експлуатації фундаменту до­сить важкі - навантаження всі­єї споруди, тиск грунту, просо­чування ґрунтової води. Прак­тично щоразу, споруджуючи нові чи реставруючи старі об'єкти, будівельники повинні вирішувати питання захисту фундаментів від впливу води.

Якщо прорахунки механічної міцно­сті фундаменту даються взнаки дуже швидко (споруда дає тріщини чи руйну­ється), то наслідки недбало чи невміло зробленої гідроізоляції проявляються із часом, деколи через роки. Мокрі підва­ли, протікання в підземних гаражах, ка­пілярне піднімання води по стінах пер­ших поверхів - ось далеко не повний перелік проблем, які починають пере­слідувати мешканців ще недавно ново­го будинку. Починаються ремонтні ро­боти по відновленню гідроізоляції, вар­тість яких на порядок більша, ніж вар­тість гідроізоляції, зробленої в процесі будівництва. Старі методи з викори­станням смоли, руберойду чи «рідкого скла» в принципі не можуть забезпечи­ти сучасних будівельних вимог до гідро­ізоляції, а в деяких випадках їх застосування може призвести до погіршення ек­сплуатаційних параме­трів споруди.

Метою даної статті є ознайомлення укра­їнських будівельників із системою гідроізо­ляції від німецької марки DEITERMANN («ДАЙТЕРМАН»)- Би- Superflex 100 (Суперфлекс 100). Цей мате­ріал справді бестселер серед гідроізоляційних матеріалів на бітумній основі. Система Superflex 100 викори­стовується для виконання зовнішньої гі­дроізоляції фундаментів, стін підвалів, підземних гаражів, а також будь-яких поверхонь, що контактують із грунтом в очисних спорудах, тунелях і колодязях. Крім того, систему застосовують при гі­дроізоляції мокрих та вологих примі­щень, балконів і терас під стяжкою.

Головною перевагою пропонова­ної системи є те, що маючи високу во­донепроникність, гідроізоляційне по­криття залишається еластичним на весь період експлуатації, а також має властивість до самозатягування в міс­цях виникнення тріщин споруди. Крім того вона дає можливість виконання суцільної, безшовної ізоляції всього фундаменту. Поверхня основи при цьому може бути вологою. До складу системи входить комплект матеріалів (грунтовка, двокомпонентна мастика, еластична стрічка для стиків і темпера­турних швів) та оптимально підібрана технологія його застосування. Розгля­немо детальніше матеріали та техно­логію системи.

В якості грунтовки використовуєть­ся матеріал Eurolan 3K (Евролан 3К). Це універсальна дисперсна бітумна емульсія 60% концен­трації на водяній осно­ві з добавками синте­тичних речовин, стійка до дії кислот та лугів. При грунтуванні розбав­ляється водою в пропор­ції 1:10. Слід також заува­жити, що Eurolan ЗК може бути використаний самостійно як добавка до водонепроникної штукатур­ки при гідроізоляції фундаменту від вологості грунту.

Основний матеріал Superflex 100 - це високоеластична двокомпонентна ізолююча маса на основі синтетичних і бітумних речовин. Не містить розчинни­ків та безпечна для навколишнього се­редовища.

Характерними особливостями його є:

- використання на будь-яких міне­ральних основах (в тому числі вологих), горизонтальних та вертикальних поверх­нях без армуючих тканевих прокладок;

- висока еластичність, здатність до розтягу та перекриттю тріщин шириною до 5 мм навіть при одночасному перемі­щенні країв;

- висока водонепроникність навіть для води під тиском до 70 м стовпа води (7 атм);

- стійкість до дії всіх агресивних суб­станцій грунту та коріння рослин, що проростають;

- висока адгезія з основою (під мате­ріал не попадає вода, як у випадку вико­ристання плівок чи ізоляційних стрічок);

- швидка і легка обробка (викори­стання мінімуму інструментів та робо­чої сили);

- довговічність, співмірна з часом експлуатації споруди;

- значний економічний ефект як при проведенні робіт, так і при експлуатації.

Легко та надійно

Технологія використання систе­ми Superflex 100 досить легка і мі­стить ряд простих операцій:

fundament1

1. Підготовка поверхні фундамен­ту, яка зводиться до зачистки її від бруду і частинок, що відшарувались. Причому поверхня може бути волога, що розширює сферу застосування си­стеми при гідроізоляції вже існуючих вологих споруд.

2. Щіткою чи розпилювачем (при значних площах) поверхня грунтуєть­ся матеріалом Eurolan 3K, розбавле­ним водою в пропорції 1:10 (мал.1).

3. За допомогою дрилі з насадкою ретельно перемішуються обидва ком­поненти ізолюючої маси Superflex 100. Свіжий матеріал має пастоподіб­ну консистенцію і готовий до викори­стання протягом 2 годин (мал. 2).

4. Наноситься Superflex 100 глад­кою кельмою (вручну) або спеціаль­ною установкою (при механізованому способі) в один прийом необхідної товщини (4-6 мм) залежно від ступеня навантаження водою. Витрата мате­ріалу: 4 л/м2 - вологий грунт, 5 л/м2 - вода без тиску, 6 л/м2 - вода під ти­ском (мал. 3, 4).

5. В місцях температурних швів в масу Superflex 100 вводиться ела­стична стрічка Superflex B 240/400 (мал. 5).

6. У випадку теплоізоляції фундамен­тів поверх гідроізоляції Superflex 100 наклеюються тверді полістирольні пли­ти (мал. 6).

При виконанні горизонтальної гі­дроізоляції під стяжками маса Superflex 100 наноситься на всю площу тов­щиною 5 мм. Після тужавіння маси вона покривається для захисту і на­дання слизькості поліетиленовою плівкою. Потім робиться стяжка, тов­щиною не менш 4 см. Система Superflex 100 використовується також для виконання гідроізоляції при влаш­туванні так званих «зелених дахів».

Форма поставки Eurolan 3K - в 10 або 30-кілограмових металевих ємко­стях, а Superflex 100 - в 30-кілограмових.

Якість матеріалів гарантується маркою ДАЙТЕРМАНН, виробництво якої сертифіковано у відповідності до системи міжнародних стандартів ISO 9001, а також значним досвідом фір­ми «Бригадир», яка є офіційним ди­лером ДАЙТЕРМАНН в Україні.

 

Наші координати:

ТОВ «Бригадир»

Пр-т. Возз’єднання, б. 7а, оф. 533, а/с 43

02160

Тел. 044 332-332-1

Тел./факс 044 331-31-11

e-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду