Бетон

Наименование продукции Марка  Единица измерения
Бетон Р1 (осадка конуса 1-4 см)
БСГ В7,5 Р1 F50 М100 куб.м.
БСГ В12,5 Р1 F50 М150  куб.м.
БСГ В15 Р1 F50 М200 куб.м.
БСГ В20 Р1 F200 W6 М250 куб.м.
БСГ В25 Р1 F200 W6 М350 куб.м.
БСГ В30 Р1 F200 W6 М400 куб.м.
Бетон Р2 (осадка конуса 5-9 см)
БСГ В7,5 Р2 F50 М100 куб.м.
БСГ В12,5 Р2 F50 М150 куб.м.
БСГ В15 Р2 F50 М200 куб.м.
БСГ В20 Р2 F200 W6 М250 куб.м.
БСГ В25 Р2 F200 W6 М350 куб.м.
БСГ В30 Р2 F200 W6 М400 куб.м.
Бетон Р3 (осадка конуса 10-15 см)
БСГ В7,5 Р3 F50 М100 куб.м.
БСГ В12,5 Р3 F50 М150 куб.м.
БСГ В15 Р3 F50 М200 куб.м.
БСГ В20 Р3 F200 W6 М250  куб.м.
БСГ В25 Р3 F200 W6 М350 куб.м.
БСГ В30 Р3 F200 W6 М400 куб.м.
Бетон Р4 (осадка конуса 16-20 см)
БСГ В7,5 Р4 F50 М100 куб.м.
БСГ В12,5 Р4 F50 М150 куб.м.
БСГ В15 Р4 F50 М200 куб.м.
БСГ В15 Р4 F200 W6 М201 куб.м.
БСГ В20 Р4 F200 W6 М250 куб.м.
БСГ В25 Р4 F200 W6 М350 куб.м.
БСГ В30 Р4 F200 W6 М400 куб.м.
Специальные бетоны високопрочные (зимние)
БСГ В35 Р3 F200 W6 М450 куб.м.
БСГ В40 Р3 F200 W6 М500 куб.м.
БСГ В35 Р4 F200 W6 М450 куб.м.
БСГ В40 Р4 F200 W6 М500 куб.м.
БСГ В40 Р4 F200 W8 М500 куб.м.
БСГ В50 Р4 F200 W10 М700 куб.м.
БСГ В55 Р4 F200 W10 М700 куб.м.